GAIR O GROESO GAN Y PENNAETH

Mae’r Ysgol Wirfoddol Rheoledig Cilgerran yn creu  awyrgylch sy’n galluogi pob plentyn i brofi bywyd hapus a chyfiawn sy’n annog cyfleoedd a phrofiadau annibynnol mewn sefyllfa gyfeillgar a diogel.

 

Ymfalchiwn yn yr addysg gytbwys ac eang a ddarparwn gan anelu at y cyflawniad uchaf posibl fel dysgwr annibynnol gydol oes. Mae’n anorfod ein bod yn cydweithio’n agos fel tim o staff, rhieni, llywodraethwyr a disgyblion i ffurfio partneriaeth sy’n cyfrannu at safonau uchel a gwelliant ysgol. Cydweithiwn gyda’n gilydd fel Eglwys, Cymuned a’r Gymdeithas leol.

 

Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod a cherddwn ynlaen law yn llaw i sicrhau partneriaeth hapus a llwyddiannus.

 

Mrs Rayanne Rogers