Dosbarth Blwyddyn 3 a 4

 

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 3 a 4! Mae 29 o ddisgyblion yn ein dosbarth eleni. Athrawes y dosbarth ydy Miss Edwards.

 

 

 

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor (Medi- Hydref) ydy 'Cwpan Rygbi'r Byd'.

Byddwn yn cefnogi tim rygbi Cymru yr holl ffordd! Byddwn yn edrych ar y 20 gwlad sy'n cymryd rhan yng Nghwpan Rygbi'r Byd eleni, ac yn eu mapio ar fap o'r byd. Edrychwn ar fwydydd er mwyn sicrhau byw bywyd iachus, chwaraewyr rygbi o dim Cymru, sesiwn sgiliau ac ymarfer corff, ac ysgrifennu llythyr.  

 

 

Am fwy o wybodaeth am beth fyddwn yn gwneud yn ystod y tymor edrychwch ar y daflen 'Gwybodaeth Thema i Rieni' isod.

 

Cefnogi Cymru yn erbyn Fiji yn yr ysgol. 

Thema'r dosbarth ar gyfer Tymor y Nadolig ydy 'Trydan'.

Byddwn yn edrych ar beryglon trydan a sut allwn fod yn ddiogel gyda thrydan. Byddwn yn cymharu ac yn edrych ar ddathliad Diwali a Nadolig, ac yn paratoi ar gyfer ein Ffair Nadolig. 

 

Our theme this half term (January-February) is 'Degawd Disglair - The 60s'. 

We will look at different styles from the 60's, music, and look at our local history in Cilgerran with the closure of the Cardi Bach.