Cyngor Ysgol

 

Caiff cyngor newydd ei ethol yn flynyddol ar ddechrau blwyddyn ysgol. Y mae yna gynrychiolwyr o bob dosbarth. (Y Derbyn—Blwyddyn 6). Dyma'r disgyblion a etholwyd i'r cyngor ysgol am y flwyddyn 2016- 17-

 

 

                                                                      

 

                                                                Blwyddyn 6-       Josh a Lisa

                                                                          Blwyddyn 4 a 5-     James a Rosie

                                                                     Blwyddyn 3 -      Owain ac Ava

                                                                   Blwyddyn 2-       Matty a Alys

                                                                           Blwyddyn 1-       George  a Caitlin

                                              Cynrychiolwyr y 

                                                                         Derbyn a Meithrin- Guto ac Eleri

 

 

Y mae’r cynghorwyr a etholwyd yn dewis Cadeirydd  ac Ysgrifennydd/es.

 Cynhelir cyfarfodydd cyson yn ystod y flwyddyn er mwyn trafod amrywiol faterion a gwneud penderfyniadau.

 Caiff cofnodion y cyfarfodydd eu trosglwyddo i’r Pennaeth er mwyn cynllunio’r ffordd ymlaen.

      

 

 

 

 

 

 

 

Amcanion

  • I roi cyfle i'r disgyblion wella bywyd ysgol ar gyfer pob un.

  • I roi cyfle i ddisgyblion weithio mewn partneriaeth gyda staff a Llywodraethwyr er mwyn datblygu cymuned ysgol sy'n gofalu am bob un.

  • I roi cyfle i ddisgyblion ymarfer a datblygu sgiliau sy'n eu paratoi ar gyfer bod yn rhan o'r gymdeithas ehangach.

  • I roi cyfle i ddisgyblion ddatrys problemau a goresgyn gwrthdaro yn yr ysgol

 

Cyfrifoldebau'r Cynrychiolwyr

Bydd disgwyl i'r cynrychiolwyr adrod yn ol i'w dosbarth yn dilyn cyfarfodydd. Disgwylir iddynt gynrychioli barn y dosbarth ac nid eu barn bersonol yn unig.