Blwyddyn 5 a 6

 

 

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 5 a 6. Mae 22 o ddisgyblion yn ein dosbarth eleni.

 

Athro’r dosbarth eleni yw Miss James. Byddwn yn defnyddio'r dudalen wefan yma i ddangos

a rhannu ein digwyddiadau yn y dosbarth a thu allan er mwyn rhoi golwg ar yr hyn

rydym yn gwneud.

Dyma restr o awduron a llyfrau darllen addas i ddisgyblion blwyddyn 6. Dilynwch y cyfeiriad yma.

http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading-list-for-year-6-pupils-ks2-age-10-11/

Thema Tymor yr Hydref 2018 - Ysglyfaethwyr


Ein thema y tymor yma yw ysglyfaethwyr. Byddwn yn dysgu beth yw ysglyfaethwyr a sut mae ei cadwyni bwyd yn effeithio ein bywyd naturiol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cwrdd Diolchgarwch

Bu'r dosbarth yn cymryd rhan yn y Cwrdd Diolchgarwch. Roedd yn llwyddiannus dros ben gyda'r disgyblion yn cyflwyno'r bwyd a gasglwyd i fanc bwyd lleol yn Aberteifi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyder 2016 073
Hyder 2016 062
Hyder 2016 078
Hyder 2016 071
Hyder 2016 058
Hyder 2016 070
Hyder 2016 069
Hyder 2016 064
Hyder 2016 074