Croeso i ddosbarth blwyddyn 2.  

Athrawes : Miss L Waters

4.JPG

Eleni (2018-2019) mae gennym 16 o ddisgyblion ym mlwyddyn 2. 

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth dros y flwyddyn.

 

Dyddiadau i'w gofio :

Dydd Llun - Llaid Llun

Dydd Llun - Ymarfer Corff

                                                     Tymor yr Hydref

Llythrennedd - Portread, cerdd.

Rhifedd - Rhif a arian.

Gwyddoniaeth - Swn a gwrando.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd – Yr ysgol, y gymuned, cartrefi, adnoddau naturiol a dynol.

Datblygiad Creadigol - Portread, gwrando ac ymateb.

Addysg Grefyddol – Ffordd o fyw.

1.JPG
2.JPG
7.JPG

Tymor yr Hydref

Llythrennedd - Dyddiadur, pamffled neu llyfryn gwybodaeth.

Rhifedd - Arian, mesur a phatrwm.

Gwyddoniaeth - Trydan.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd – Y gymuned, cartrefi, adnoddau naturiol a dynol.

Datblygiad Creadigol - Archwilio artistiaid (Kyffin Williams, Aneurin Jones), Canu, Dawns. 

Addysg Grefyddol – Ffordd o fyw.

Tymor y Gwanwyn

Llythrennedd - Broliant a Adroddiad papur newydd.

Cymraeg a Chymreictod - Chwedl Blodeuwedd. 

Rhifedd - Rhif, Amser, Mesur a Siap.

Gwyddoniaeth - Golau a thywyllwch.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd – Coedwigoedd, Anifeiliaid dydd a nos a Phrofiadau bywyd go iawn.

Datblygiad Creadigol - Portread, Gwrando ag ymateb. 

Addysg Grefyddol – Y byd naturiol.

IMG_1709.JPG
IMG_1711.JPG
IMG_1712.JPG

Tymor y Gwanwyn

Llythrennedd - Poster gwybodaeth a Holiadur.

Rhifedd – Rhif, Siap a Ffracsiynau

Gwyddoniaeth -

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd – Planhigion a sut i ofalu am yr amgylchfyd.

Datblygiad Creadigol – Cerfluniau a archwilio elfennau cerddorol.

Addysg Grefyddol – Y byd naturiol.

Awdur y tymor – Morgan Tomos.