Croeso i Flwyddyn 1

Mae gennym 14 o ddisgyblion ym mlwyddyn 1 a'r athrawes yw Miss Jones. Byddwn yn defnyddio’r dudalen yma i roi blas o’r gweithgareddau rydym yn gwneud yn y dosbarth a thu hwnt.

Pethau i'w Cofio

Dydd Llun -       Llaid Llun (Esgidiau glaw a chot)

Dychwelyd gwaith cartref

Dydd Mawrth - Ymarfer Corff

Dydd Gwener - Gwaith Cartref yn cael ei osod.

Dychwelyd llyfrau darllen pob dydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema tymor y Gwanwyn: Pawennau a Chrafangau

Llythrennedd- Llythyr, Cyfarwyddiadau, Cyflwyno gwybodaeth, Broliant-perswadio,

Rhifedd-Gwaith rhif, mesur, siâp a thrin data

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd- Planhigion ac Anifeiliaid yn yr Amgylchfyd

Datblygiad Creadigol- Collage (celf), Archwilio synau (Cerdd)

Datblygiad Corfforol - Gymnasteg

Addysg Grefyddol –Arweinwyr

Personol a Chymdeithasol - Gofal a pharchu eraill

Thema hanner tymor y Nadolig: Bocs Atgofion

Llythrennedd- Cerdd a dyddiadur

Rhifedd-Gwaith rhif, mesur, siâp a thrin data

Gwyddoniaeth-Iechyd a thyfu.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd- Hen deganau, y cartref amser maith yn nôl.

Datblygiad Creadigol- Creu llun bywyd llonydd, arlunydd Cymreig  a chanu.

Addysg Grefyddol – Sikiaeth, bedydd, Nadolig

 

Thema hanner tymor yr Hydref: Betsi Arbennig

Llythrennedd-  Cerdd, Portread, Dyddiadur a Phamffled.

Rhifedd-Gwaith rhif, mesur, siâp a thrin data

Gwyddoniaeth- Ein hunain, Iechyd a thyfu.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd- Hanes Betsi Cadwaladr, pobl sy'n helpu ni, y corff.

Datblygiad Creadigol- Creu portread, gwrando ac ymateb i gerddoriaeth.

Addysg Grefyddol - Dathliadau.

IMG_0013
IMG_0013

press to zoom
IMG_0001
IMG_0001

press to zoom
IMG_5786
IMG_5786

press to zoom
IMG_0013
IMG_0013

press to zoom
1/9