GAIR GAN GADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR

Y mae’n bleser gennyf fel Cadeirydd presennol y llywodraethwyr eich croesawu’n gynnes i  gymdeithas hapus a gofalgar yr Ysgol.

 

Fel Corff Llywodraethol ymfalchiwn yn llwyddiannau’r Ysgol ac mae gennym gyfrifoldeb cyffredinol am gyrhaeddiadau addysgiadol, safonau ac ymddygiad. Mae pob plentyn yn meddu ar y potensial i ddysgu a llwyddo yn ei addysg. Darperir cwricwlwm sy’n addas i bob unigolyn gan roi cyfle cyfartal i bawb. Rydym yn ymroddgar i ddiogelu a hyrwyddo iechyd a lles emosiynol y plant ac felly mae cynnwys y rhieni’n llawn ym mywyd yr Ysgol yn bwysig iawn.

 

Croesawir yn arbennig pob rhiant i fod yn rhan o Gymdeithas Ffrindiau’r Ysgol.