​STAFF

Mrs R Rogers - Pennaeth/ALNCo 

Mrs N Phillips - Pennaeth Cynorthwyol ac  

Athrawes y Meithrin a'r Derbyn

Miss C Evans  - Athrawes Blwyddyn 1

Miss L Jones - Athrawes Blwyddyn 2/3

Miss L Edwards - Athrawes Blwyddyn 3/4

Miss Ff James - Athrawes Blwyddyn 5/6

Mrs L Walters - Swyddog Gweinyddol

Mr Matthew Fletcher- Cynorthwy-ydd

Mrs E Jones - Cynorthwywraig

Miss Sharon Hughes - Cynorthwywraig

Miss C Phillips - Cynorthwywraig

Mrs C Ridley - Cynorthwywraig

Mrs A Davies - Cynorthwywraig

Mrs S Phillips - Staff Cefnogol

Mrs S Beynon - Staff Cefnogol