Cwricwlwm yr Ysgol

 

Mae ein cwricwlwm yn sicrhau bod pob dysgwr yn ymrwymo’n aelodau llawn o gymuned ein hysgol, ac yn cael mynediad i’r cwricwlwm ehangach a holl weithgareddau’r ysgol.  Mae’r cwricwlwm yn gytbwys ac yn eang ei sylfaen, ac yn ceisio hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, cymdeithasol ac emosiynol, meddyliol a chorfforol ein disgyblion, ac yn ceisio eu paratoi ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd oedolyn.

 

Rhennir cwricwlwm yr ysgol yn y modd yr amlinellir yn y diagram yma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y mae’r holl agweddau yma yn clymu at ei gilydd fel jigso ac yn darparu amrywiol gyfleoedd a phrofiadau i hyrwyddo dysgu gydol-oes. 

Dyma rai apiau Cymraeg defnyddiol ar gyfer eich plant:

apiau%20defnyddiol_edited.jpg