Cyngor Eco / Iach  - Eco and Health Council

IMG_8996.JPG

Yr Ail Fanner Werdd

The Second Green Banner 

(Haf / Summer 2018)

Yn yr ysgol rydym wedi sefydlu Cyngor Eco sydd yn gyfrifol o holl faterion eco ac iechyd yr ysgol. Mae’r cyngor yn cynnwys 2 o bob dosbarth a 2 o gynrychiolwyr dosbarth meithrin a derbyn. Y flwyddyn hon aelodau y cyngor yw Hannah, Max, Ava, Rachel, Mollybell, Isabelle, George, Darcy, Reuben, Amelia, Hanane a Sebastian. Ffocws y flwyddyn hon yw ailgylchu ond rydym hefyd yn ymwneud a nifer o bynciau eraill megis ynni, trafnidiaeth, amgylchedd yr ysgol, hylendid, dŵr, iechyd a ffitrwydd. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’r ysgol gyfan i gasglu a gweithredu syniadau’r holl ysgol. Rydym yn ceisio i gynnal gweithgareddau o fewn yr ysgol, y gymuned a thu hwnt megis elusennau neu faterion byd eang. Ar y dudalen yma fe welwch esiamplau o’r gweithgareddau rydym wedi bod yn ynglwm gyda fel ysgol.

 

In the school we have set up an Eco-Council who are responsible of all eco and health matters within the school. The council persists of 2 individuals from each class and 2 representatives of the nursery and reception class. The members of the council this year are, Hannah, Max, Ava, Rachel, Mollybell, Isabelle, George, Darcy, Reuben, Amelia, Hanane and Sebastian. This year our main focus is recycling but we still discuss and plan for other subjects such as energy, transportation, school’s environment, hygiene, water, food and fitness. The council is working with the whole school to collect and implement the pupil’s ideas. We aim to plan activities that impact the school, the community and beyond for example charities and global maters. On this page we will share examples of these activities.