Datganiad Cenhadaeth yr Ysgol

Gyda'n Gilydd Cerddwn Law yn Llaw

Amcanion a nodweddion yr Ysgol

Mae Ysgol Cilgerran yn annog datblygiad amgylchedd ddysgu ble mae pob disgybl yn cael ei annog i ddatblygu ei bersonoliaeth yn unol a’r egwyddor Gristnogol.

Wrth ddatblygu disgyblion tuag at eu dyfodol ein hamcanion yw:

* darparu  addysg bwrpasol o fewn amgylchedd diddorol sydd yn cyfateb a gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol

* Darparu cyfleoedd i bob disgybl datblygu ei sgiliau emosiynol, deallusol, corfforol, personol a chymdeithasol

* ysbrydoli pob disgybl i barchu ei gilydd, eiddo a’r amgylchedd

* datblygu gwerthoedd moesol ac ymwybyddiaeth o’r ochr ysbrydol o fewn amgylchedd Cristnogol a fydd yn galluogi pob disgybl i

          dyfu’n gyflawn sydd yna yn ei alluogi i  

          ymrwymo a chymryd rhan cyflawn yn y

          gymdeithas ble ddefnyddir Cymraeg a Saesneg     

          fel cyfrwng mynegiant.

 

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd—yr Eglwys, Cymdeithas a’r pentref lleol. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd law yn llaw i adeiladu parttneriaeth hapus a llwyddiannus.