Grŵp Ysbrydol

Mae'r grŵp ysbrydol yn cywnnys aelodau o bob dosbarth. Rydyn wedi cynllunio cynllun gweithredu gyda thargedau rydyn eisiau datblygu o fewn Addysg Grefyddol ac Addoli ar y cyd o fewn yr ysgol. Mae'r grŵp yn adrodd yn ôl i weddill yr ysgol yn aml ac yn cofnodi eu syniadau. 
 

Ein syniadau

Creu gardd addoli

Creu allor

Creu canhwyllau

Disgyblion i gymryd gwasanaethau

Wythnos rhyngwaladol