Profiadau crefyddol

Gwerthoedd ysgol a chartref

Yn yr ysgol  rydym yn dysgu gwerthoedd moesol ac ysbrydol sylfaenol er mwyn medru datblygu ein hun fel unigolion cyfrifol a chyflawn, gan adnabod bod rheolau ymddygiad a gwerthoedd yma yn cael eu hymddangos yn y gymuned ac mewn perthnasau. Rydym yn ymwneud a sut rydym yn ymdrin a’r byd naturiol a pharchu chredoau eraill a’u syniadau.

Cylch 1

Hydref-Tymor 1

 Parch

Heddwch

 

 

Gwanwyn –

Tymor 2

 

Gwerthfawrogiad

Cariad

 

Haf –

Tymor 3

 

Cydweithrediad

Gonestrwydd