Meithrin a Derbyn

 

Llythrennedd-  Portread, rhestr, cerdd, gwahoddiad

Rhifedd-Rhif, arian a mesur

Gwyddoniaeth- Swn a gwrando

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd – yr ysgol, y gymuned, Cartrefi, adnoddau naturiol a dynol

Datblygiad Creadigol- Portread, Gwrando ac ymateb

Addysg Grefyddol – Ffordd o fyw

                    Ymarfer corff -

            Meithrin llawn amser

                  (Dydd Mercher)

            Meithrin rhan amser 

                     (Dydd Iau)