Gwerthoedd ysgol a chartref
Profiadau crefyddol

 

Ein Hysgol Eglwysig

 

Crëwyd y tudalennau gwe hyn i ddangos sut yr ydym yn dathlu ac yn dysgu am Gristnogaeth.
Ein nodweddion yw helpu datblygiad ysbrydol a moesol disgyblion, deall cylch o themâu addoli o fewn blwyddyn yr Eglwys ac i fod yn ymwybodol o grefyddau a diwylliannau eraill.
Mae gennym gysylltiadau cryf gyda’r Eglwys ac yn aml cymryd rhan mewn sawl gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ac yn defnyddio’r Eglwys fel ein sail i addysg Grefyddol y dosbarth. Mae’r Parchedig Peter Ratcliffe hefyd yn cymryd addoli ar y cyd o fewn yr ysgol unwaith yr wythnos ac rydym yn derbyn ymweliadau tymhorol o wahanol arweinwyr Cristnogol ac ymwelwyr o’r Gymuned.

 

Addoli ar y Cyd

 

Fe gynhelir cyd-addoliad bob dydd i blant yr Ysgol. Fe fydd mwyafrif o’r cyd-addoliadau bob tymor yn gyfangwbl neu’n bennaf yn Gristnogol eu naws ac yn adlewyrchu traddodiadau eang y gred Gristnogol a natur yr Ysgol  sef Ysgol Wirfoddol.