Polisi Derbyn Plant

 

Mae’r ysgol yn gweithredu polisi derbyn yr Awdurdod Addysg.  Cyngor Sir Penfro yw'r awdurdod derbyn ac mae'r Uned Derbyn a Chynllunio Lleoedd yn delio â'r holl dderbyniadau a throsglwyddiadau ar gyfer disgyblion sy’n byw tu allan i’r dalgylch. Yn y lle cyntaf dylai pob rhiant sydd am le i’w plentyn gysylltu â'r ysgol yn uniongyrchol cyn gynted ag y bo modd.

 

Gellir derbyn gwybodaeth ychwanegol oddi wrth-


Cyngor Sir Penfro
Uned Derbyniadau Ysgol
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP