Y Cyfnod Sylfaen (3 - 7 oed)

 

Yn ein hysgol ni mae’r Cyfnod Sylfaen yn cyfoethogi’r profiadau dysgu sy’n galluogi plant i fod yn greadigol, defnyddio’u dychymyg a chael hwyl wrth ddysgu.  Mae’r plant yn cael mwy o gyfleoedd i archwilio’r byd o’u cwmpas a deall sut mae pethau’n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol  sy’n hwyl ac yn berthnasol i lefel eu  datblygiad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Chwech Maes Dysgu

 

Mae chwech Maes Dysgu i’r Cyfnod Sylfaen, lle gellir gweu gweithgareddau chwarae strwythuredig i’r profiadau dysgu mewn ffordd sy’n ysgogi’r plant.  Mae’r cwricwlwm wedi’i lunio ar sail y chwech maes hwn i ategu a hyrwyddo datblygiad lles personol, cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol  pob plentyn.  Rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau plant ar draws y Meysydd Dysgu er mwyn sicrhau bod plant ifanc yn dysgu mewn modd addas ac integredig.